قوانین و مقررات

کلیه اصول و رویه‏‌های ‏ چاپ سل منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و
متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.