سلام و قت بخیر میخوام در مورد اینکه فتوشاپ بهتر یا کورل ، یه مقایسه بزنم corel or photoshop اگر هیچ کدوم رو بلد نیستید توصیه من فتوشاپ هست ، هر چند که من کورل رو حرفه ای هستم فتوشاپ برای طراحی خیلی قوی و هست ولی کورل تو طراحی خطی قوی هست با فتوشاپ […]